SZABÁLYZAT

KÉRLEK TITEKET FIGYELMESEN OLVASSÁTOK VÉGIG AZ ALÁBBI SOROKAT! ELŐLJÁRÓBAN CSAK ANNYIT EMELNÉNK KI, HOGY EZ NEM PMR RÁDIÓS ÉS NEM RÁDIÓAMATŐR KLUB, KIZÁRÓLAG AZOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIK A CB RÁDIÓVAL, VAGY RÖVIDHULLÁMÚ AMATŐRRÁDIÓVAL RENDELKEZNEK, VAGY ILYEN KÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSÉT TERVEZIK ÉS A JÖVŐBEN A 27 MHz-es SÁVBAN KÍVÁNNAK NAGYTÁVOLSÁGÚ ÖSSZEKÖTTETÉSEKET LÉTREHOZNI.

HARC céljai és alapvetése
A HARC nonprofit alapon, főként az interneten szerveződő közösség. Azzal a céllal hoztuk létre 2004-ben, hogy azok a rádiósok egymásra találhassanak, akik rendszeresen hullámvadásznak a 27MHz-es sávban.

Elsődleges küldetésünk, hogy a nemzetközi 11 méteres DX-életben képviseljük hazánkat, hiszen jelenleg mi vagyunk az egyetlen, működő rádióklub Magyarországon, amelynek tagjai ezt a tevékenységet folytatják. A hívójelek koordinálásán kívül találkozókat, aktivációkat, rádiós napokat szervezünk és versenyekkel is igyekszünk felpezsdíteni a HARC DX életét és hírnevünket nemzetközi szinten folyamatosan javítani.

A HARC várja azokat a CB-seket is, akik bár idegen nyelvi ismereteik hiányában a nemzetközi fónia forgalmazásban nem tudnak részt venni, de a DX és a CB-rádiózás elkötelezett híveként valóban hasznos tagjaivá válhatnak közösségünknek.

A HARC működése
Rádióklubunkat a HARC HQ csoport vezeti, amelynek elnöke az alapító; 109HA182, Silvius. A HARC HQ csoport munkájában bárki részt vállalhat, ha hajlandó hobbytevékenységén túl a közösségért is tenni, áldozatot vállalni, segíteni a szervezésben, vagy bármilyen ötlettel gazdagítja szolgáltatásaink körét, színesíti honlapunk információit. A HARC HQ csoport formálja klubunk jövőjét, jelentősebb kérdésekben, demokratikus szavazással jelöli ki a követendő utat.

Természetesen a kevésbé aktív tagság véleményére is adunk,  rendszeresen kikérjük véleményüket és a többség akaratát tekintjük iránymutatónak. Az ilyen jellegű döntések és szavazások alapvető helyszíne a HARC levelezési listája , amelyre feliratkozni nem kötelező, de éppen ezért minden tagunknak nagyon ajánlott. Támogatjuk továbbá a tagok előremutató kezdeményezéseit, szívesen fogadjuk ötleteiket, információikat, véleményüket és mindezt a HARC közösségi honlap oldalain rendszeresen közöljük is, sőt lehetőséget biztosítunk arra, hogy tagjaink a közt érintő, vagy érdekesnek bizonyuló információkat maguk is publikálhassák a honlapon.

A HARC szabályzatának betartása érdekében bizonyos tartalmakat előzetesen, vagy a utólagosan is moderálhatunk!

A HARC HQ jelenlegi tagjai: 

109HA001 - Balázs
109HA013 - Gábor
109HA018 - Gyuri
109HA037 - Joe
109HA055 - Imre
109HA058 - Flala
109HA076 - Fityek
109HA182 - Silvius
109HA185 - Acsi
109HA415 - Péter
109HA561 - Józsi
109HA610 - Miklós
109HA767 - Norbert
109HA857 - Józsi
109HA1072 - Szilárd
109HA1220 - Roland
109HA1979 - Szabi


Alapító elnök: 109HA182 Silvius

CEPT
A HARC-ba való belépéskor minden tagunk tudomásul veszi, hogy hazánkban éppen milyen aktuális jogszabályok vonatkoznak a 27MHz-es sávon történő forgalmazásra. Saját felelősségére tér el csak ezek betartásától, tudva azt, hogy tevékenysége szabálysértésnek minősülhet. A HARC senkit sem bátorít szabálysértésre, ha valakit szabálysértés miatt megbüntetnek, az itt regisztrált hívójel nem változtat a szabálysértés tényén.

A több évtizedes freeband szabályokhoz és trendekhez igazodva tudjuk azt, hogy ún. freeband tevékenységet folytatunk, azaz olyan szabad sávokon rádiózunk önkényesen, ahol másokat ezzel nem zavarunk, így a világ legtöbb országában a hatóságok rendszerint megtűrik, ritkán üldözik a szabad sávokon forgalmazókat. A 11 méteres DX a rövidhullámú rádióamatőrizmus előszobája, ezért mi is különösen nagy tiszteletben tartjuk a rádióamatőr sávok forgalmát.


A fentiek ismeretében kérünk minden jelenlegi és leendő HARC-ost, hogy különös figyelemmel igyekezzen betartani a következő szabályokat, mert azok sorozatos megsértése, a HARC tagság megszűnését vonhatja maga után.

A HARC szabályzata

1. A HARC által adott hívójel egyedi, egy életre szól. Azt megváltoztatni a későbbiek során, vagy másra átruházni nem lehet. A tagságot komoly vétségek esetén a HARC felfüggesztheti, vagy megszüntetheti. A HARC tagság és a hívójel használata a regisztrációs folyamat befejeztével, az első honlapra történő belépést követően valósul meg. Azokat a regisztráltakat, akik soha nem lépnek be a honlapra, nem tekintjük tagnak, regisztrációjukat e-mailes figyelmeztetést követően töröljük.

2. A HARC valamennyi tagja a 11 méteres DX-élet több évtizedes hagyományait tiszteletben tartva létesít összeköttetéseket, főként angol nyelven.

3. Hívócsatornaként használt frekvenciákon sohasem folytatjuk le az összeköttetést. Minden frekvenciát a meghatározott céljuknak megfelelően használunk. Igyekszünk tiszteletben tartani az éppen a sávban dolgozó aktivációk ideiglenesen használt frekvenciáit. QSY frekvencia megadása előtt mindig ellenőrizzük, hogy valóban szabad-e a választott csatorna.

4. Mások beszélgetésébe, összeköttetésébe ionoszférikus terjedés esetén nem illik beleszólni. Indokolt esetben tegyétek csak meg QRX-szel, és csak akkor szólaljatok meg, ha ehhez a frekvencián QSO-zó felek engedélyt adnak. Soha ne zavarjunk másokat felesleges QRM-mel, ez a kulturált nemzetközi rádiózás alapja. Ha az összeköttetést nem angolul folytatod le nemzetközi szinten, annak elején és végén mindenképpen mondd el angolul is a QSO-ban részvevők hívójeleit. Troposzférikus terjedések, hazai beszélgetések során mindig BRÉKÓ-val próbáljunk meghívni másokat és várjunk türelmesen, amíg fogadják a hívásunkat. Ha már benne vagyunk az összeköttetésben, mindig várjunk az adás megkezdésével egy pár másodpercet, hogy hallhassuk, hogy valaki szeretne-e még minket elérni.


5. Mindig a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő frekvenciákon, csak a megfelelő üzemmódokban forgalmazzunk. A helyi beszélgetések rendszerint a hagyományos CB csatornákon zajlanak ezért a freebanderek összeköttetéseiket az ún. 0-végű (zéró) csatornákon bonyolítják le, gyakori az ún. alfa csatornák használata is, vagy a köztes frekvenciák (pld. 27.337) igénybevétele. Kerüljük a konfliktusokat helyi állomásokkal, ha valahol beszélgetést hallunk, hívjunk be máshová, ha viszont mobil vagy stabilos állomások a hívócsatornára tévednek, akkor kedvesen és tisztelettel kérjük meg őket, hogy ne zavarják a nemzetközi forgalmazást. Elkönyvelni a HARC online log rendszerében, vagy bármilyen clusterben csak olyan összeköttetéseket szabad, amelyben mindkét állomás operátora levette és visszamondta, vagy nyugtázta ellenállomásának teljes hívójelét. Ezt már összeköttetésnek tekintjük, mégha az operátor nevet és egyéb adatokat nem is. Hiányos hívójelet, hívónevet ne naplózzatok!

6. A nemzetközi gyakorlatban sokféle hívásmód létezik, mi igyekezzünk a leginkább kulturált módokon megszólalni a nemzetközi és a hazai DX-ben is. Mivel a Hotel Alfa (HA), klubunk neve egyfajta cégér is, ezért lehetőség szerint nem használjátok összeköttetéseitek során: Honolulu America, vagy Helén Antal formátumokban. A hívójeledben szereplő HA, magyarul is Hotel Alfa.

7. A HARC tag itt kapott hívójelével soha nem forgalmaz rádióamatőr sávban, annak forgalmát nem zavarja. 11 méteren is úgy rádiózik, hogy az éteretikát betrartsa. Ezen a sávon a 27.555 MHz hívócsatornaként szolgál (lásd. 3-as pont) ott még akkor sem létesít összeköttetést, ha nincs terjedés. Ha közeledben más HARC tagok is rádióznak kerüld a 27.565-ös és a 27.545-ös, azaz a szomszédos frekvenciák használatát is. Ezeken rövid összeköttetéseket természetesen létesíthetsz, de hosszabb beszélgetések esetén menjetek messzebb a tripla 5-től, mert a hozzátok közel lakó állomás vételét elllehetleníthetitek a hívófrekvencián, ha a szomszédos frekvenciák valamelyikén hosszasan forgalmaztok.

8. A HARC tagok rendszeresen ellenőrzik berendezéseik helyes működését, antennájuk megfelelő illesztettségéről folyamatosan gondoskodva törekszenek a helyi zavarások teljes lecsökkentése felé. Ezt szem előtt tartva nem használnak folyamatosan magas teljesítményt, vagy rossz minőségű rádió adóvevőt. Amennyiben a zavarás esete forog fenn, nem forgalmazunk egészen addig, míg a hibát el nem hárítottuk teljesen.

9. A HARC tagjai elismerik, hogy egy összeköttetés végső elismerése és bizonyítéka a QSL lap, ezért lehetőségeinkhez mérten igyekeznek lapokat küldeni azoknak az ellenállomásaiknak, akik erre kérik őket. Soha ne kérjünk úgy QSL lapot, ha mi nem tudunk rövid időn belül küldeni. A HARC tagságot a HARC QSL Buerau látja el igény szerint lapokkal. Csak a HARC honlapján közzétett általános lapok használhatóak, egyéni HARC QSL lapok rendelhetőek, de azokat kiküldeni csak a HARC HQ jóváhagyásával lehet. Aktivációk speciális QSL-lap tervezésével pontosan a fentiek szerint kell eljárni.

10. Soha ne írjunk a QSL lapot szállító borítékra hívójelet! 11. A HARC honlapján és más médiumaiban használt arculati elemeket csak a HARC HQ engedélyével használhatjuk fel. 12. A HARC tagok kizárólag valós e-mail címről regisztrálhatnak. Amennyiben e-mail címük megváltozik, kötelesek azt saját adatlapjukon módosítani. A tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a HARC e-mail címükre hírlevelekben tájékoztassa őket a HARC-cal kapcsolatos legfontosabb történésekről. Ha az adott HARC tag nem rendelkezik internet hozzáféréssel, akkor egy képviselője útján frissíti adatlapját, vagy fogadja a híreket rendszeresen a HARC honlapról. Célszerű egy olyan személyt választani, akiben az internettel nem rendelkező tag megbízik és akit rádión folyamatosan elér. Ha egy adott felhasználó hosszú ideig inaktív és a HARC HQ megkeresésére nem reagál a HARC HQ felfüggesztheti regisztrációját és ezáltal hívójelének használatát is.

13. A HARC tagjai a klub nyilvános fórumain és bármely frekvencián történő forgalmazásuk során tartózkodnak a trágárságtól és a személyeskedő hangnemtől. Véleményüket úgy formálják, hogy azzal másokat ne sértsenek meg. A gyűlöletkeltés, lejáratás, mások bizalmas információinak nyilvános közzététele nem valók a HARC honlap oldalaira és annak levelezőlistájára sem.

Tiszteletben tartják mások faji, vallási, szexuális hovatartozását, elzárkóznak a politikai megnyilvánulásoktól. A HARC tagjai nem keltenek zavart szándékosan az éterben, az ún "nyomkodók" magatartását elítéljük, ha ilyen jelenségre leszünk figyelmesek, semmi esetben sem teszünk tevékenységére semmiféle megjegyzést, egyszerűen átlépünk felette, ha szükséges frekvenciát váltunk.
Akik bizonyítottan és rendszeresen megszegik a 13. pontot, azok nem valók közösségünkbe.


14. Minden HARC tag kizárólag olyan összeköttetéséről számol be, amely valóban létrejött (mindkét állomás visszamondta a másik hívójelét). Az összeköttetéseket igyekszünk hangfelvételekkel, vagy QSL-lapokkal igazolni. Soha nem használunk nem minket megillető hívójelet, aktivációinkat előre bejelentjük, a HARC honlapon publikáljuk, csak valós aktivációkon veszünk részt.

15. Regisztrációnkkal tudomásul vesszük, hogy a HARC szabályai, és a HARC honlap használati feltételei időről-időre megváltozhatnak. A változásokról minden HARC tagot hírlevelekben is tájékoztatunk majd a későbbiekben.

16. A HARC tagok regisztrációjukkal tudomásul veszik azt, hogy a belső (csak tagok által elérhető, jelszóvédett) oldalain róluk és rádiós tevékenységükről készült hang-, video-, képfelvételeket a HARC bármely tagja, a felvételen szereplők beleeggyezése nélkül kőzzétehet! Amennyiben valaki közzététel után kéri, hogy távolítsák el az adott felvételt, vagy annak bizonyos részletét, a közzétevőnek ezt haladéktalanul végre kell hajtania.
 

Joomla templates by a4joomla